START | Om Hantverkaren | Tidningen | Kontakt / Annonsera| Nyhetsbrev | Hantverksguiden | Tävling

Skadedjur
försommarens oönskade husgäster

Nu vaknar naturen och med den alla dess invånare. Så här års är det särskilt vissa arter som kan orsaka problem om de bygger bo i villan eller sommarhuset.
Skadedjur
Skadedjur

Svartmyror
Svartmyran är nog ganska välbekant för de flesta husägare.
Visserligen gör myrorna ingen skada om de tar sig in i hus men det kan ju vara obehagligt att ha  myror springande i marmeladen. Andra namn för svartmyra är trädgårdsmyra, svart tuvmyra eller sockermyra. Tuvmyra kallas den eftersom den bygger bo i tuvor, gärna intill stenar, brädlappar och liknande. Svartmyror är cirka 2-4 millimeter stora.

Svartmyreinvasion är ett typiskt vår- och sommarproblem och de söker sig gärna in under tidig vår då blomningen i naturen inte riktigt har kommit i gång. En enda saftfläck kan snabbt locka till sig horder av myror. När en myra har funnit en sötsak lägger den ut ett doftspår som kan leda hundratalsmyror till plasten.

Så förebygger du en svartmyreinvasion
- Håll rent från spill av socker, saft läsk och så vidare.
- Se över och laga trasiga dörrlister och hål i väggar.
- Ta bort eller trimma buskar alldeles intill huset där bladlöss kan bo, där myrorna gärna samlas i stor mängd.
- Det är bra att lokalisera själva boet om man vill bli av med myrorna. Ofta är det beläget under plattor eller stenar.
Om man misslyckas med att ta bort boet kan så kallad betes-utläggning lösa problemet. Det funkar så att så många myror som möjligt ska frakta betet till samhället så att larverna och framförallt drottningen påverkas.

Hästmyror
För hus i mer lantlig miljö kan hästmyran vara ett problem.
Den är vår störta svenska myra och lever i skogar i större delen av Sverige. Myran har kraftiga käkar och med dem gnager den ut gångar och håligheter i trämaterial och kan göra stor skada om den kommer in i byggnader. Attraktiva byggplaster för hästmyran är väggar och vindar med olika typer av isolering som skumplastskivor, glasfiberull, sågspån med mera. Hästmyror lever bland annat på insekter, växter och det söta sekretet, ” honungsdagg”, från bladlöss.

Eftersom myrorna har en förkärlek för sötsaker är det vanligt att de inomhus gärna söker upp socker, kakor, godis eller öppnade läskflaskor. Om man misstänker att man har ett angrepp av hästmyror finns det vissa typiska tecken att vara uppmärksam på, såsom spånhögar, rassel i väggar, golv eller tak, myrstigar intill huset..

Hur förebygga skador
Genom ett antal enkla åtgärder kan du minska risken för att hästmyror tar sig in i huset och i värsta fall bygger ett bo.
- Rensa bort högt gräs och vegetation som växer alldeles intill husgrunden.
- Reparera trasiga ventiler och andra håligheter utmed grunden.
- Inte stapla ved alldeles intill eller under huset.
- Trimma träd om grenar hänger ned och är i kontakt med hustaket
- Undvika slipers eller annat massivt trämaterial som dekoration i rabatter alldeles intill huset.

Getingar
Alla har vi väl något förhållande till getingar…
Getingar fyller en viktig funktion i naturens kretslopp och är ett rovdjur som bidrar till  begränsning av många andra skadegörare på träd och grödor. Ett enda getingsamhälle kan faktiskt på en sommar fånga cirka fyratusen larver.

Getingar kan bygga bo på alla upptänkliga platser – ofta vid en takbjälke eller i en ihålig vägg. Boet byggs av pappersmassa som getinghonan tillverkat genom att tugga trä som hon blandar med sin saliv. Getingboet är ofta klotrunt och efter ett par veckor inte större än en valnöt. Inne i boet läggs äggen och de första larverna utvecklas till arbetare som så snart de är färdigutvecklade i maj-juni bygger vidare på boet. I juli är getingsamhället i full gång och ett gettingbo kan bli så stort som över en halv meter i diameter och kan innehålla flera tusen individer.

Hur tar man bort ett getingbo?
När man ska ta bort ett getingbo måste man vara mycket försiktig. Använd skyddshandskar och ha en bislöja över huvudet. Säkrast är att ta bort boet på vintern då det inte finns några levande getingar i det eller på försommaren då boet bara innehåller en hona och ett mindre antal larver. Om du måste ta bort ett aktivt bo är det bäst att göra det en mörk kväll då kylan gör dem slöa och de flesta getingar är inne i boet. Anlita professionell hjälp om du är osäker på hur du får bort boet.

Om du blir stucken
En geting kan faktiskt till skillnad från bin stickas flera gånger eftersom gadden saknar hullingar. Du kan tvätta getingsticket med tvål och vatten och dämpa smärtan med en isbit. För att minska risken för infektion kan du lägga en fuktad huvudvärks-tablett på sticket. Om man känner sig illamående eller får klåda ska man söka läkare, samma sak om sticket sitter i mun eller hals. Om man misstänker att man är allergisk kan man ha ett allergiläkemedel till hands under sommarhalvåret.

Minska riskerna för getingstick bland annat genom att:
-undvika häftiga rörelser när en geting närmar sig
-täcka över kött och söta rätter vid måltider utomhus
-inte dricka ur en öppnad burk eller mörk flaska som stått ute

Mer information om skadedjur hittar du på anticimex.se.
Källa och bilder  Anticimex.

  

 


Allt om:
Quooker
Rut/Rot
Relining
Skadedjur
Sandviken Bygg
Övervakning