START | Om Hantverkaren | Tidningen | Kontakt / Annonsera| Nyhetsbrev | Hantverksguiden | Tävling

Relining

Relining
Slutet för kostsamma, tidskrävande stambyten?

Relining är ett samlingsnamn för metoder att laga och förstärka avloppsrör inifrån, istället för att byta ut dem. Fördelarna med detta är många, man slipper riva upp golv, badrum, väggar mm. Det blir heller inga kostnader för deponi då gamla avlopp och stammar ibland innehåller asbest.

Relining
 
Gemensamt för alla metoder är att man först inspekterar rören för att se eventuella skador vilket görs med en kamera för ändamålet. Sedan krävs en noggrann rengöring av rören inuti.

Man använder då ett roterande skärverktyg som tar bort alla avlagringar och rost som bildats under åren, så att man får en så ren och jämn metallyta som möjligt. Sedan beläggs rören inifrån antingen med lösplast eller ett foder.

Vid relining med lösplast används en sprutteknik som tillsammans med utjämningsverktyg ger en slitstark yta. Denna process upprepas tre gånger så att det bildas tre lager, allt för att få en maximal livslängd på rören igen. Plasttypen som används i denna metod är polyesterplast. Vid infodring av avloppsrör används ett flexibelt foder, som trycks in i rören med tryckluft. Trycket behålls under tiden då plasten härdar. Metoden med infodring fungerar även då det blivit mindre hål på rören.

Plasten som används i bägge fallen är giftfri och starkt färgad för att man enklare ska kunna följa upp resultatet. Både före, efter och under processen övervakas det hela med kamera och dokumenteras. Tester gjorda både i Sverige och Tyskland har visat att produkten håller i minst 50 år.

 


Allt om:
Quooker
Rut/Rot
Relining
Skadedjur
Sandviken Bygg
Övervakning