START | Om Hantverkaren | Tidningen | Kontakt / Annonsera| Nyhetsbrev | Hantverksguiden | Tävling

Kontakt / Annonsera

Dalgången 17
602 44 Norrköping

Tel: 011-318928 / 0766-284585

 

Fördelar med att annonsera i Hantverkaren Hem & Hus

  • Hantverkaren Hem & Hus har 30.000 läsare

  • Hantverkaren Hem & Hus är ett spetsigt marknadsföringsinstrument där du når kundgruppen Alla villa/radhusägare i Norrköping.

  • Det är inte ovanligt att kundgruppen har två bilar eller mer, så de ytterst transportabla, för att ta sig till ER. Det vet vi då vi själva då vi ser antalet bilar på uppfarterna vid utdelningar i villaområden.

  • Kundgruppen är en av Norrköpings kapitalstarkaste grupp, då de bevisligen äger sitt boende.

  • Bland villaägarna i Norrköping återfinns merparten av alla lokala beslutsfattare och företagare, då de i hög utsträckning just bor i villa/radhus. Med en annons i Hantverkaren Hem & Hus når du dem på hemmaplan.

  • Hantverkaren Hem & Hus hemsida som du besöker just nu där villaägare kan ta reda på vad de vill veta om sitt boende. Vårt mål med hemsidan är att villa/radhusägaren i slutändan naturligt använder sig av vår hemsida för få veta om allt som kan kopplas till det egna ägandet.

  • Hantverkaren Hem & Hus  - Prisvärd kommunikation med dina kunder. Annonspriserna är modesta om man tar hänsyn till träffbilden och kontaktkostnaden.

  • Hantverkaren Hem & Hus kommer ut till 15.000 villor/radhus. Där du som annonsör vet att du får en träffbild på 99.9% av antalet, jämfört med direktreklam. Där utfallet varierar mellan 30-50% på antalet, då det är så många som tackar nej till direktreklam.

  • Efter en rundringning till hantverkare i Norrköping, kan vi säga att 75% av dem kände till produkten Hantverkaren Hem & Hus. Så vill du nå hantverkarna i Norrköping, når du dem via en annons i tidningen.

 


Allt om:
Quooker
Rut/Rot
Relining
Skadedjur
Sandviken Bygg
Övervakning